Söktermen par har 57 resultat
SVSvenskaFRFranska
par(n)[sport - golf]{n} par(n){m}[sport - golf]
par(n)[allmän]{n} paire(n){f}[allmän]
par(n)[folk]{n} paire(n){f}[folk]
par(n)[kvantitet]{n} paire(n){f}[kvantitet]
par(n v)[two of the same kind considered together]{n} paire(n v){f}[two of the same kind considered together]
SVSvenskaFRFranska
par(n v)[two partners]{n} paire(n v){f}[two partners]
par(n)[allmän]{n} couple(n){m}[allmän]
par(n)[folk]{n} couple(n){m}[folk]
par(n)[kvantitet]{n} couple(n){m}[kvantitet]
par(n v)[two partners]{n} couple(n v){m}[two partners]
par(n v)[a small number of]{n} quelques(n v)[a small number of]
par(n v)[two partners]{n} époux(n v){m}[two partners]
par(n v)[a small number of]{n} deux ou trois(n v)[a small number of](n v)
SVSynonymer för parFRÖversättningar
tandem[koppel]ntandem{m}
spann[koppel]nchaudière{f}
duo[man och hustru](uduo{m}
FRFranskaSVSvenska
par(o)[adverbe]{m} igenom(o)[adverbe]
par(o)[voyager]{m} med(o)[voyager]
par(o)[raison]{m} därför att(o)[raison]
par(o)[raison]{m} eftersom(o)[raison]
par(n)[sport - golf]{m} par(n){n}[sport - golf]
par(o)[adverbe]{m} genom(o)[adverbe]
par(prep adj adv n)[by means of]{m} genom(prep adj adv n)[by means of]
par(o)[division]{m} genom(o)[division]
par(o)[moyen]{m} genom(o)[moyen]
par(o)[raison]{m} genom(o)[raison]
par(o)[voyager]{m} genom(o)[voyager]
par(o)[raison]{m} med(o)[raison]
par(prep adj adv n)[by means of]{m} igenom(prep adj adv n)[by means of]
par(o)[division]{m} igenom(o)[division]
par(o)[moyen]{m} igenom(o)[moyen]
par(o)[raison]{m} igenom(o)[raison]
par(o)[moyen]{m} per(o)[moyen]
par(o)[multiplication]{m} per(o)[multiplication]
par(o)[préposition]{m} per(o)[préposition]
par(o)[préposition]{m} till förmån för(o)[préposition]
par(o)[voyager]{m} via(o)[voyager]
par(prep adv adj n)[indicates a means]{m} genom att(prep adv adj n)[indicates a means]
par(o)[raison]{m} på grund av(o)[raison]
par(o)[raison]{m} för(o)[raison]
par(prep adv adj n)[steady progression]{m} efter(prep adv adj n)[steady progression]
par(o)[raison]{m}(o)[raison]
par(o)[adverbe]{m} tack vare(o)[adverbe]
par(o)[division]{m} tack vare(o)[division]
par(o)[moyen]{m} tack vare(o)[moyen]
par(o)[raison]{m} tack vare(o)[raison]
par(o)[adverbe]{m} på grund av(o)[adverbe]
par(o)[division]{m} på grund av(o)[division]
par(o)[moyen]{m} på grund av(o)[moyen]
par(o)[préposition]{m} för(o)[préposition]
par(o)[raison]{m} som en följd av(o)[raison]
par(prep adv adj n)[indicates creator of a work]{m} av(prep adv adj n)[indicates creator of a work]
par(prep adv adj n)[indication of passive voice]{m} av(prep adv adj n)[indication of passive voice]
par(o)[raison]{m} av(o)[raison]
par(o)[raison]{m} utav(o)[raison]
par(o)[adverbe]{m} med(o)[adverbe]
par(o)[division]{m} med(o)[division]
par(o)[moyen]{m} med(o)[moyen]
par(o)[multiplication]{m} med(o)[multiplication]
par(o)[préposition]{m} med(o)[préposition]

Franska Svenska översättingar

FRSynonymer för parSVÖversättningar
avec[moyen]con
pendant[durant]durante
dans[à travers]de
au moyen de[avec]por medio de
grâce à[avec]merced a(prep)
pourquoi[à cause de]mpor qué
pour[à cause de]por