Söktermen réduire har 116 resultat
FR Franska SV Svenska
réduire (v) [To make smaller] minska (v) [To make smaller]
réduire (v) [choix] minska (v) [choix]
réduire (v) [diminuer] minska (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] minska (v) [dépenses]
réduire (v) [grandeur] minska (v) [grandeur]
FR Franska SV Svenska
réduire (v) [général] minska (v) [général]
réduire (v) [main-d'oeuvre] minska (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v n) [make smaller] minska (v n) [make smaller]
réduire (v) [mathématiques] minska (v) [mathématiques]
réduire (v) [niveau] minska (v) [niveau]
réduire (v) [quantité] minska (v) [quantité]
réduire (v) [restreindre] minska (v) [restreindre]
réduire (v) [texte] minska (v) [texte]
réduire (v n) [to bring down or reduce to a lower state] minska (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
réduire (v) [vitesse] minska (v) [vitesse]
réduire (v) [choix] skära ned (v) [choix]
réduire (v) [diminuer] skära ned (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] skära ned (v) [dépenses]
réduire (v) [grandeur] skära ned (v) [grandeur]
réduire (v) [général] skära ned (v) [général]
réduire (v) [main-d'oeuvre] skära ned (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [mathématiques] skära ned (v) [mathématiques]
réduire (v) [niveau] skära ned (v) [niveau]
réduire (v) [quantité] skära ned (v) [quantité]
réduire (v) [restreindre] skära ned (v) [restreindre]
réduire (v) [texte] skära ned (v) [texte]
réduire (v) [vitesse] skära ned (v) [vitesse]
réduire (v) [choix] begränsa (v) [choix]
réduire (v) [dépenses] begränsa (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] begränsa (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] begränsa (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] begränsa (v) [restreindre]
réduire (v) [diminuer] avta (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] avta (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] avta (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] avta (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] avta (v) [restreindre]
réduire (v n) [to bring down or reduce to a lower state] avta (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
réduire (v) [choix] förkorta (v) [choix]
réduire (v) [diminuer] förkorta (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] förkorta (v) [dépenses]
réduire (v) [restreindre] förkorta (v) [restreindre]
réduire (v) [texte] förkorta (v) [texte]
réduire (v) [dépenses] dra ihop (v) [dépenses]
réduire (v) [texte] dra ihop (v) [texte]
réduire (v) [dépenses] korta av (v) [dépenses]
réduire (v) [restreindre] korta av (v) [restreindre]
réduire (v) [texte] korta av (v) [texte]
réduire (v) [dépenses] kondensera (v) [dépenses]
réduire (v) [restreindre] kondensera (v) [restreindre]
réduire (v) [texte] kondensera (v) [texte]
réduire (v) [dépenses] sammandra (v) [dépenses]
réduire (v) [restreindre] sammandra (v) [restreindre]
réduire (v) [texte] sammandra (v) [texte]
réduire (v) [dépenses] sänka (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] sänka (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] sänka (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] sänka (v) [restreindre]
réduire (v) [diminuer] minskas (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] minskas (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] minskas (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] minskas (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] minskas (v) [restreindre]
réduire (v) [diminuer] förminskas (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] förminskas (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] förminskas (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] förminskas (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] förminskas (v) [restreindre]
réduire (v) [diminuer] reduceras (v) [diminuer]
réduire (v) [restreindre] reduceras (v) [restreindre]
réduire (v) [dépenses] inskränka (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] inskränka (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] inskränka (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] inskränka (v) [restreindre]
réduire (v) [dépenses] skära tillbaka på (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] skära tillbaka på (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] skära tillbaka på (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] skära tillbaka på (v) [restreindre]
réduire (v) [choix] beskära (v) [choix]
réduire (v) [diminuer] beskära (v) [diminuer]
réduire (v) [restreindre] beskära (v) [restreindre]
réduire (v) [texte] beskära (v) [texte]
réduire (v) [dépenses] få ner (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] få ner (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] få ner (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] få ner (v) [restreindre]
réduire (v) [diminuer] sakta (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] sakta (v) [dépenses]
réduire (v) [grandeur] sakta (v) [grandeur]
réduire (v) [quantité] sakta (v) [quantité]
réduire (v) [vitesse] sakta (v) [vitesse]
réduire (v) [diminuer] skära ner (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] skära ner (v) [dépenses]
réduire (v) [main-d'oeuvre] skära ner (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [niveau] skära ner (v) [niveau]
réduire (v) [restreindre] skära ner (v) [restreindre]
réduire (v) [diminuer] reducera (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] reducera (v) [dépenses]
réduire (v) [grandeur] reducera (v) [grandeur]
réduire (v) [général] reducera (v) [général]
réduire (v) [main-d'oeuvre] reducera (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [mathématiques] reducera (v) [mathématiques]
réduire (v) [niveau] reducera (v) [niveau]
réduire (v) [quantité] reducera (v) [quantité]
réduire (v) [restreindre] reducera (v) [restreindre]
réduire (v) [vitesse] reducera (v) [vitesse]
réduire (v) [général] göra mindre (v) [général]
réduire (v) [main-d'oeuvre] göra mindre (v) [main-d'oeuvre]
réduire (v) [mathématiques] göra mindre (v) [mathématiques]
réduire (n v) [to change size of] skala (n v) [to change size of] (u)
réduire (v n) [to bring down or reduce to a lower state] förringa (v n) [to bring down or reduce to a lower state]
réduire (v) [diminuer] förminska (v) [diminuer]
réduire (v) [dépenses] förminska (v) [dépenses]
réduire (v) [grandeur] förminska (v) [grandeur]
réduire (v) [quantité] förminska (v) [quantité]
réduire (v) [vitesse] förminska (v) [vitesse]

Franska Svenska översättingar