Söktermen reduktion har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
reduktion (u) réduction {f}
SV Synonymer för reduktion FR Översättningar
avkortning [minskning] (u troncature (n)
reducering [minskning] réduction {f}
avgång [minskning] (u départ {m}
avdrag [minskning] n déduction {f}
gottgörelse [nedsättning] (u indemnisation {f}
procent [nedsättning] (u pourcent
kassa [nedsättning] (u caisse {f}
återbäring [nedsättning] dividende {m}
minskning [nedsättning] (u contraction {f}
subvention [nedsättning] (u subside
rabatt [nedsättning] (u rabais {m}
förkortning [förenkling] (u élimination {f}
förfall [återgång] n décrépitude {f}
nedgång [återgång] (u déclin {m}
rudiment [återgång] n rudiment {m}