Söktermen restreindre har 35 resultat
FR Franska SV Svenska
restreindre (v) [dépenses] skära tillbaka på (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] förminskas (v) [réduire]
restreindre (v) [force] hindra (v) [force]
restreindre (v) [force] hålla tillbaka (v) [force]
restreindre (v) [confiner] inskränka (v) [confiner]
FR Franska SV Svenska
restreindre (v) [dépenses] inskränka (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] inskränka (v) [réduire]
restreindre (v) [to restrain within bounds] inskränka (v) [to restrain within bounds]
restreindre (v) [confiner] skära tillbaka på (v) [confiner]
restreindre (v) [dépenses] förminskas (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] skära tillbaka på (v) [réduire]
restreindre (v) [confiner] beskära (v) [confiner]
restreindre (v) [dépenses] beskära (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] beskära (v) [réduire]
restreindre (v) [dépenses] skära ner (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] skära ner (v) [réduire]
restreindre (v) [dépenses] reducera (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] reducera (v) [réduire]
restreindre (v) [to restrain within bounds] begränsa (v) [to restrain within bounds]
restreindre (v) [dépenses] minska (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] minska (v) [réduire]
restreindre (v) [confiner] skära ned (v) [confiner]
restreindre (v) [dépenses] skära ned (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] skära ned (v) [réduire]
restreindre (v) [confiner] begränsa (v) [confiner]
restreindre (v) [dépenses] begränsa (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] begränsa (v) [réduire]
restreindre (v) [confiner] minska (v) [confiner]
restreindre (v) [dépenses] avta (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] avta (v) [réduire]
restreindre (v) [confiner] förkorta (v) [confiner]
restreindre (v) [dépenses] förkorta (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] förkorta (v) [réduire]
restreindre (v) [dépenses] minskas (v) [dépenses]
restreindre (v) [réduire] minskas (v) [réduire]

Franska Svenska översättingar