Söktermen restreindre har 35 resultat
FRFranskaSVSvenska
restreindre(v)[dépenses] skära tillbaka på(v)[dépenses]
restreindre(v)[réduire] förminskas(v)[réduire]
restreindre(v)[force]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
hindra(v)[force]
 • hindrad
restreindre(v)[force] hålla tillbaka(v)[force]
restreindre(v)[confiner]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
inskränka(v)[confiner]
 • inskränkt
FRFranskaSVSvenska
restreindre(v)[dépenses]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
inskränka(v)[dépenses]
 • inskränkt
restreindre(v)[réduire]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
inskränka(v)[réduire]
 • inskränkt
restreindre(v)[to restrain within bounds]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
inskränka(v)[to restrain within bounds]
 • inskränkt
restreindre(v)[confiner] skära tillbaka på(v)[confiner]
restreindre(v)[dépenses] förminskas(v)[dépenses]
restreindre(v)[réduire] skära tillbaka på(v)[réduire]
restreindre(v)[confiner]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
beskära(v)[confiner]
 • beskuren
restreindre(v)[dépenses]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
beskära(v)[dépenses]
 • beskuren
restreindre(v)[réduire]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
beskära(v)[réduire]
 • beskuren
restreindre(v)[dépenses] skära ner(v)[dépenses]
restreindre(v)[réduire] skära ner(v)[réduire]
restreindre(v)[dépenses]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
reducera(v)[dépenses]
 • reducerad
restreindre(v)[réduire]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
reducera(v)[réduire]
 • reducerad
restreindre(v)[to restrain within bounds]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
begränsa(v)[to restrain within bounds]
 • begränsad
restreindre(v)[dépenses]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
minska(v)[dépenses]
 • minskad
restreindre(v)[réduire]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
minska(v)[réduire]
 • minskad
restreindre(v)[confiner] skära ned(v)[confiner]
restreindre(v)[dépenses] skära ned(v)[dépenses]
restreindre(v)[réduire] skära ned(v)[réduire]
restreindre(v)[confiner]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
begränsa(v)[confiner]
 • begränsad
restreindre(v)[dépenses]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
begränsa(v)[dépenses]
 • begränsad
restreindre(v)[réduire]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
begränsa(v)[réduire]
 • begränsad
restreindre(v)[confiner]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
minska(v)[confiner]
 • minskad
restreindre(v)[dépenses]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
avta(v)[dépenses]
 • avtagen
restreindre(v)[réduire]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
avta(v)[réduire]
 • avtagen
restreindre(v)[confiner]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
förkorta(v)[confiner]
 • förkortad
restreindre(v)[dépenses]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
förkorta(v)[dépenses]
 • förkortad
restreindre(v)[réduire]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignes
 • restreignent
förkorta(v)[réduire]
 • förkortad
restreindre(v)[dépenses] minskas(v)[dépenses]
restreindre(v)[réduire] minskas(v)[réduire]

Franska Svenska översättingar

FRSynonymer för restreindreSVÖversättningar
raccourcir[réduire]短くなる(v)
condenser[réduire]液化する(v)
diminuer[réduire]減少する(v n)
écourter[réduire]短縮する(v adj n)
abréger[réduire]短くする(v adj n)
réduire[diminuer]減らす(adj n v)
amenuiser[diminuer]減少する(v n)
confiner[borner]限る(v n)