Söktermen själv har 48 resultat
SV Svenska FR Franska
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] nous-mêmes (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] en lui-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] en lui-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] lui-même (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] lui-même (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
SV Svenska FR Franska
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] lui-même (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] lui-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] lui-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] nous-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] nous-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] nous-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] nous-mêmes (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] en lui-même (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] eux-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] eux-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] eux-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] eux-mêmes (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] eux-mêmes (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] elles-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] elles-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] elles-mêmes (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] elles-mêmes (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] elles-mêmes (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (o) [allmän] auto- (o) [allmän]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] vous-même (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] moi-même (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] moi-même (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] moi-même (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] moi-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] moi-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (pronoun n adj) [individual person as the object of his own reflective consciousness] soi-même (pronoun n adj) [individual person as the object of his own reflective consciousness]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] soi-même (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] soi-même (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] soi-même (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] soi-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] soi-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (adv) [without help] tout seul (adv) [without help]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] vous-même (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] vous-même (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] vous-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] vous-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] en elle-même (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] en elle-même (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum] en elle-même (o) [reflexivt pron. - betonat - maskulinum]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat] en elle-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt] en elle-même (o) [reflexivt pron. - sg. - betonat - artigt]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat] en lui-même (o) [reflexivt pron. - betonat]
själv (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum] en lui-même (o) [reflexivt pron. - betonat - femininum]
SV Synonymer för själv FR Översättningar
ensam [utan hjälp] seul
på egen hand [utan hjälp] tout seul
självständig [utan hjälp] souverain {m}
automatiskt [av sig själv] automatiquement
spontant [av sig själv] impulsif
personligen [i egen hög person] en ce qui me concerne
just [i egen hög person] juste
egen [enskild] propre
egentligen [i själva verket] effectivement
när allt kommer omkring [i själva verket] après tout
faktiskt [i själva verket] effectivement
individ [identitet] (u individu {m}
natur [identitet] (u environnement {m}
själ [identitet] (u esprit {m}
psyke [identitet] n esprit {m}
jag [identitet] n je