Söktermen skarp har 211 resultat
SV Svenska FR Franska
skarp (a) [abrupt] brusque (a) [abrupt]
skarp (a) [grad] fou (a) {m} [grad]
skarp (a) [bild] net (a) [bild]
skarp (a) [föremål] net (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] net (a) [kritik]
SV Svenska FR Franska
skarp (a) [ljud] net (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] net (a) [lukta]
skarp (a) [ord] net (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] net (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] net (a) [smak]
skarp (a) [utseende] net (a) [utseende]
skarp (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)] aigu (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)]
skarp (adj n v) [sensitive] aigu (adj n v) [sensitive]
skarp (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)] vif (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)]
skarp (a) [ljus] vif (a) [ljus]
skarp (a) [kritik] acariâtre (a) [kritik]
skarp (a) [grad] brillamment (a) [grad]
skarp (a) [grad] splendidement (a) [grad]
skarp (a) [grad] magnifiquement (a) [grad]
skarp (a) [grad] superbement (a) [grad]
skarp (a) [grad] excellent (a) [grad]
skarp (a) [grad] formidable (a) [grad] (informal)
skarp (adj adv) [having an offensive or intense odor or flavor] fort (adj adv) {m} [having an offensive or intense odor or flavor]
skarp (a) [ljus] éclatant (a) [ljus]
skarp (a) [intelligens] brillant (a) {m} [intelligens]
skarp (a) [grad] prodigieux (a) [grad]
skarp (a) [ljus] rayonnant (a) [ljus]
skarp (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)] intense (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] tranchant (adj adv n v) {m} [able to cut easily]
skarp (a) [bild] tranchant (a) {m} [bild]
skarp (a) [föremål] tranchant (a) {m} [föremål]
skarp (a) [kritik] tranchant (a) {m} [kritik]
skarp (a) [ljud] tranchant (a) {m} [ljud]
skarp (a) [lukta] tranchant (a) {m} [lukta]
skarp (a) [ord] tranchant (a) {m} [ord]
skarp (adj) [sharp] tranchant (adj) {m} [sharp]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] tranchant (a) {m} [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] tranchant (a) {m} [smak]
skarp (a) [utseende] tranchant (a) {m} [utseende]
skarp (a) [dom] critique (a) {m} [dom]
skarp (a) [intelligens] capable (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] intelligent (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] doué (a) [intelligens]
skarp (a) [intelligens] éveillé (a) [intelligens]
skarp (a) [bild] mordant (a) [bild]
skarp (a) [dom] mordant (a) [dom]
skarp (a) [föremål] mordant (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] mordant (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] mordant (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] mordant (a) [lukta]
skarp (a) [ord] mordant (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] mordant (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] mordant (a) [smak]
skarp (a) [utseende] mordant (a) [utseende]
skarp (a) [bild] caustique (a) [bild]
skarp (a) [föremål] caustique (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] caustique (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] caustique (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] caustique (a) [lukta]
skarp (a) [ord] caustique (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] caustique (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] caustique (a) [smak]
skarp (a) [utseende] caustique (a) [utseende]
skarp (a) [kritik] amer (a) {m} [kritik]
skarp (a) [smak] amer (a) {m} [smak]
skarp (a) [bild] acerbe (a) [bild]
skarp (a) [dom] acerbe (a) [dom]
skarp (a) [föremål] acerbe (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] acerbe (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] acerbe (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] acerbe (a) [lukta]
skarp (a) [ord] acerbe (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] acerbe (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] acerbe (a) [smak]
skarp (a) [utseende] acerbe (a) [utseende]
skarp (a) [bild] piquant (a) {m} [bild]
skarp (a) [föremål] piquant (a) {m} [föremål]
skarp (a) [kritik] piquant (a) {m} [kritik]
skarp (a) [ljud] piquant (a) {m} [ljud]
skarp (a) [lukta] piquant (a) {m} [lukta]
skarp (a) [ord] piquant (a) {m} [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] piquant (a) {m} [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] piquant (a) {m} [smak]
skarp (adj) [tangy or pungent] piquant (adj) {m} [tangy or pungent]
skarp (a) [utseende] piquant (a) {m} [utseende]
skarp (a) [bild] austère (a) [bild]
skarp (a) [föremål] austère (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] austère (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] austère (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] austère (a) [lukta]
skarp (a) [ord] austère (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] austère (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] austère (a) [smak]
skarp (a) [utseende] austère (a) [utseende]
skarp (a) [bild] désolé (a) [bild]
skarp (a) [föremål] désolé (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] désolé (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] désolé (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] désolé (a) [lukta]
skarp (a) [ord] désolé (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] désolé (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] désolé (a) [smak]
skarp (a) [utseende] désolé (a) [utseende]
skarp (a) [kritik] sarcastique (a) [kritik]
skarp (a) [bild] aigre (a) [bild]
skarp (a) [föremål] aigre (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] aigre (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] aigre (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] aigre (a) [lukta]
skarp (a) [ord] aigre (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] aigre (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] aigre (a) [smak]
skarp (a) [utseende] aigre (a) [utseende]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] acéré (adj adv n v) [able to cut easily]
skarp (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)] acéré (adj adv n v) [intense and sudden (of pain)]
skarp (a) [ljus] éblouissant (a) [ljus]
skarp (a) [smak] âpre (a) [smak]
skarp (a) [bild] acidulé (a) [bild]
skarp (a) [föremål] acidulé (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] acidulé (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] acidulé (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] acidulé (a) [lukta]
skarp (a) [ord] acidulé (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] acidulé (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] acidulé (a) [smak]
skarp (a) [utseende] acidulé (a) [utseende]
skarp âcre
skarp (a) [bild] âcre (a) [bild]
skarp (a) [föremål] âcre (a) [föremål]
skarp (adj adv n v) [having an intense, acrid flavour] âcre (adj adv n v) [having an intense, acrid flavour]
skarp (a) [kritik] âcre (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] âcre (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] âcre (a) [lukta]
skarp (a) [ord] âcre (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] âcre (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] âcre (a) [smak]
skarp (a) [utseende] âcre (a) [utseende]
skarp (a) [bild] cinglant (a) [bild]
skarp (a) [föremål] cinglant (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] cinglant (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] cinglant (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] cinglant (a) [lukta]
skarp (a) [ord] cinglant (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] cinglant (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] cinglant (a) [smak]
skarp (a) [utseende] cinglant (a) [utseende]
skarp (a) [grad] génial (a) [grad]
skarp (a) [bild] pénétrant (a) [bild]
skarp (a) [föremål] pénétrant (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] pénétrant (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] pénétrant (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] pénétrant (a) [lukta]
skarp (a) [ord] pénétrant (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] pénétrant (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] pénétrant (a) [smak]
skarp (a) [utseende] pénétrant (a) [utseende]
skarp (a) [bild] perçant (a) [bild]
skarp (a) [föremål] perçant (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] perçant (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] perçant (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] perçant (a) [lukta]
skarp (a) [ord] perçant (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] perçant (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] perçant (a) [smak]
skarp (a) [utseende] perçant (a) [utseende]
skarp (a) [bild] morne (a) [bild]
skarp (a) [föremål] morne (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] morne (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] morne (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] morne (a) [lukta]
skarp (a) [ord] morne (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] morne (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] morne (a) [smak]
skarp (a) [utseende] morne (a) [utseende]
skarp (a) [grad] fantastique (a) [grad]
skarp (a) [grad] fabuleux (a) [grad]
skarp (a) [grad] super (a) {m} [grad]
skarp (a) [ljus] radieux (a) [ljus]
skarp (adj) [tangy or pungent] épicé (adj) [tangy or pungent]
skarp (a) [bild] incisif (a) [bild]
skarp (a) [föremål] incisif (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] incisif (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] incisif (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] incisif (a) [lukta]
skarp (a) [ord] incisif (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] incisif (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] incisif (a) [smak]
skarp (a) [utseende] incisif (a) [utseende]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] affilé (adj adv n v) [able to cut easily]
skarp (a) [bild] affilé (a) [bild]
skarp (a) [föremål] affilé (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] affilé (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] affilé (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] affilé (a) [lukta]
skarp (a) [ord] affilé (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] affilé (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] affilé (a) [smak]
skarp (a) [utseende] affilé (a) [utseende]
skarp (a) [bild] pointu (a) [bild]
skarp (a) [föremål] pointu (a) [föremål]
skarp (a) [kritik] pointu (a) [kritik]
skarp (a) [ljud] pointu (a) [ljud]
skarp (a) [lukta] pointu (a) [lukta]
skarp (a) [ord] pointu (a) [ord]
skarp (a) [sinnesförnimmelse] pointu (a) [sinnesförnimmelse]
skarp (a) [smak] pointu (a) [smak]
skarp (a) [utseende] pointu (a) [utseende]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] coupant (adj adv n v) {m} [able to cut easily]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] effilé (adj adv n v) [able to cut easily]
skarp (adj adv n v) [able to cut easily] affuté (adj adv n v) [able to cut easily] (adj adv n v)
skarp (adj n v) [sensitive] aiguë (adj n v) [sensitive] (adj n v)
SV Synonymer för skarp FR Översättningar
rätvinklig [avhuggen] droit {m}
brant [avhuggen] (u abrupt
lodrät [avhuggen] vertical
tvär [avhuggen] récalcitrant
klar [lätt att uppfatta] clair
enkel [lätt att uppfatta] anodin
distinkt [lätt att uppfatta] reconnaissable
påfallande [lätt att uppfatta] remarquable
markant [lätt att uppfatta] remarquable
utpräglad [lätt att uppfatta] gros {m}
uppenbar [lätt att uppfatta] évident
ohöljd [lätt att uppfatta] aisé
otvetydig [lätt att uppfatta] clair comme de l'eau de roche
tydlig [lätt att uppfatta] intelligible
kvick [spirituell] rapide {m}
spetsig [spirituell] acutangle (adj)
fyndig [spirituell] sensé
slående [spirituell] n éloquent
bitande [spirituell] morsure {f}
frän [spirituell] fort {m}