Söktermen skräp har 10 resultat
SV Svenska FR Franska
skräp (n) [hushållsavfall] {n} ordures (n) {f} [hushållsavfall]
skräp (n) [hushållsavfall] {n} détritus (n) {m} [hushållsavfall]
skräp (n v) [things to be discarded] {n} déchet (n v) {m} [things to be discarded]
skräp (n) [kvalitet] {n} ineptie (n) {f} [kvalitet]
skräp (n) [kvalitet] {n} stupidité (n) {f} [kvalitet]
SV Svenska FR Franska
skräp (n) [föremål] {n} bazar (n) {m} [föremål]
skräp (n) [moral] {n} saleté (n) {f} [moral]
skräp (n) [kvalitet] {n} camelote (n) {f} [kvalitet]
skräp (n) [föremål] {n} pacotille (n) {f} [föremål]
skräp (n) [moral] {n} ordure (n) {f} [moral]
SV Synonymer för skräp FR Översättningar
avskräde [rester] n détritus {m}
bråte [rester] n débris (mp)
biprodukt [rester] (u sous-produit {m}
kompost [rester] (u compost {m}
avskrap [rester] n gratture {f}
smörja [rester] huiler
bottensats [rester] (u lie {f}
drägg [rester] (u lie {f}
återstod [rester] arriéré
residuum [rester] n résidu {m}
avfall [rester] n déchets (mp)
struntsak [småsak] (u broutille
petitess [småsak] broutille
strunt [småsak] charabia
bagatell [småsak] (u broutille
lump [trasor] chiffon {m}
rask [avskräde] expéditif
elände [skräp med] n adversité {f}
dåligt [skräp med] gros temps
bjäfs [kram] n fanfreluches {f}