Söktermen som en följd av har 12 resultat
SV Svenska FR Franska
som en följd av (o) [grund] comme (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] en raison de (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] par suite de (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] vu (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] à cause de (o) [grund]
SV Svenska FR Franska
som en följd av (o) [grund] parce que (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] du fait que (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] puisque (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] à la suite de (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] par (o) {m} [grund]
som en följd av (o) [grund] vu que (o) [grund]
som en följd av (o) [grund] étant donné que (o) [grund]

SV FR Översättningar för som

som (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] que (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
som (o) [jämförelse] que (o) [jämförelse]
som (o) [konjunktion] que (o) [konjunktion]
som (o) [liksom] que (o) [liksom]
som (o) [preposition] que (o) [preposition]
som (pronoun) [relative pronoun] que (pronoun) [relative pronoun]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] que (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] que (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] que (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] que (o) [relativt pron. - objekt - pl.]

SV FR Översättningar för en

en (a) [allmän] quelque (a) [allmän]
en (a) [grundtal] quelque (a) [grundtal]
en (a) [indefinit determinant] quelque (a) [indefinit determinant]
en (pronoun determiner) [one] soi (pronoun determiner) [one]
en (a) [allmän] un (a) {m} [allmän]
en (a) [grundtal] un (a) {m} [grundtal]
en (o) [grundtal] un (o) {m} [grundtal]
en (a) [indefinit determinant] un (a) {m} [indefinit determinant]
en (conj n prep) [indefinite article] un (conj n prep) {m} [indefinite article]
en (o) [obestämd artikel] un (o) {m} [obestämd artikel]

SV FR Översättningar för följd

följd (n adj) [a number of things that follow on one after the other] (u) suite (n adj) {f} [a number of things that follow on one after the other]
följd (n v) [in mathematics, an ordered list of objects] (u) suite (n v) {f} [in mathematics, an ordered list of objects]
följd (n v) [series of items or events] (u) suite (n v) {f} [series of items or events]
följd (n adj) [a number of things that follow on one after the other] (u) série (n adj) {f} [a number of things that follow on one after the other]
följd (n v) [series of items or events] (u) série (n v) {f} [series of items or events]
följd (n v) [in mathematics, an ordered list of objects] (u) séquence (n v) {f} [in mathematics, an ordered list of objects]

SV FR Översättningar för av

av (o) [böcker] de (o) [böcker]
av (o) [del] de (o) [del]
av (o) [egendom] de (o) [egendom]
av (o) [grund] de (o) [grund]
av (prep adv adj n) [indicates creator of a work] de (prep adv adj n) [indicates creator of a work]
av (o) [ursprung] de (o) [ursprung]
av (o) [böcker] sur (o) [böcker]
av (o) [del] sur (o) [del]
av (o) [egendom] sur (o) [egendom]
av (o) [egendom] par (o) {m} [egendom]