Söktermen sous har 24 resultat
FR Franska SV Svenska
sous (o) [général] nedanför (o) [général]
sous (prep adv adj) [in a lower level than] nedan för (prep adv adj) [in a lower level than] (prep adv adj)
sous (o) [durée] medan (o) [durée]
sous (o) [travail] på undersidan av (o) [travail]
sous (o) [préposition] på undersidan av (o) [préposition]
FR Franska SV Svenska
sous (o) [général] på undersidan av (o) [général]
sous (o) [travail] inunder (o) [travail]
sous (o) [préposition] inunder (o) [préposition]
sous (o) [général] inunder (o) [général]
sous (o) [travail] nedanför (o) [travail]
sous (o) [préposition] nedanför (o) [préposition]
sous (prep adv adj) [in a lower level than] nedanför (prep adv adj) [in a lower level than]
sous (prep adv adj) [beneath the surface of] under (prep adv adj) {n} [beneath the surface of]
sous (o) [durée] så länge (o) [durée]
sous (o) [général] medelst (o) [général]
sous (o) [général] genom (o) [général]
sous (o) [général] med hjälp av (o) [général]
sous (o) [durée] under loppet av (o) [durée]
sous (o) [travail] under (o) {n} [travail]
sous (prep adv adj) [subject of] under (prep adv adj) {n} [subject of]
sous (o) [préposition] under (o) {n} [préposition]
sous (prep adv adj) [in a lower level than] under (prep adv adj) {n} [in a lower level than]
sous (o) [général] under (o) {n} [général]
sous (o) [durée] under (o) {n} [durée]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för sous SV Översättningar
sous peu [sous peu] demnächst