Söktermen supplémentaire har 34 resultat
FR Franska SV Svenska
supplémentaire (a) [information] ytterligare (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] tilläggs- (a) [objets]
supplémentaire (a) [additionnel] fyllnads- (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [information] fyllnads- (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] fyllnads- (a) [objets]
FR Franska SV Svenska
supplémentaire (a) [additionnel] reserv (a) [additionnel] (u)
supplémentaire (a) [information] reserv (a) [information] (u)
supplémentaire (a) [objets] reserv (a) [objets] (u)
supplémentaire (a) [additionnel] ytterligare (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [information] tilläggs- (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] ytterligare (a) [objets]
supplémentaire (a) [additionnel] tillkommande (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [information] tillkommande (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] tillkommande (a) [objets]
supplémentaire (a) [additionnel] överskjutande (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [information] överskjutande (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] överskjutande (a) [objets]
supplémentaire (a) [objets] extra (a) [objets]
supplémentaire (a) [information] mer (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] mer (a) [objets]
supplémentaire (a) [information] närmare (a) [information]
supplémentaire (a) [information] mera detaljerad (a) [information]
supplémentaire (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary] extra (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary]
supplémentaire (adj) [additional] extra (adj) [additional]
supplémentaire (a) [additionnel] extra (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [information] extra (a) [information]
supplémentaire (a) [additionnel] mer (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [additionnel] reserv- (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [information] reserv- (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] reserv- (a) [objets]
supplémentaire (a) [additionnel] supplementär (a) [additionnel]
supplémentaire (a) [information] supplementär (a) [information]
supplémentaire (a) [objets] supplementär (a) [objets]
supplémentaire (a) [additionnel] tilläggs- (a) [additionnel]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för supplémentaire SV Översättningar
annexe [secondaire] f tillägg {n}
complémentaire [secondaire] reserv (u)
second [secondaire] m förste styrman (n)
subsidiaire [secondaire] subsidiär (adj n)
inférieur [secondaire] under {n}
insignifiant [secondaire] tråkig
négligeable [secondaire] oviktig
accessoire [secondaire] accessoar (adj n)
adjoint [adhérent] m vice
joint [adhérent] m tätning
inhérent [adhérent] inneboende
additionnel [accessoire] mera detaljerad
ajouté [accessoire] tillagd
auxiliaire [accessoire] m reserv (u)