Söktermen tension har 9 resultat
SV Synonymer för tension FR Översättningar
tryck [åtstramning] n pression {f}
elasticitet [åtstramning] (u élasticité {f}
spänning [åtstramning] (u tension {f}
FR Franska SV Svenska
tension (n) [médecine] {f} blodtryck (n) {n} [médecine]
tension {f} spänning (u)
tension (n) [amount of electrostatic potential] {f} spänning (n) [amount of electrostatic potential] (u)
tension (n v) [force] {f} spänning (n v) [force] (u)
tension (n) [muscles] {f} spänt förhållande (n) {n} [muscles]
tension (n) [médecine] {f} spänt förhållande (n) {n} [médecine]
tension (n) [relations] {f} spänt förhållande (n) {n} [relations]
tension (n) [technique] {f} spänt förhållande (n) {n} [technique]
tension (n) [électricité] {f} spänt förhållande (n) {n} [électricité]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för tension SV Översättningar
attention [état mental] f fokus (u)
concentration [état mental] f koncentration (u)
méditation [état mental] f tänkande {n}
persévérance [état mental] f framhärdande {n}
réflexion [état mental] f reflexion (u)
travail [état mental] m anställning (u)
diligence [état mental] f flit {n}
soin [état mental] m oro (u)
zèle [état mental] m nitälskan
étude [état mental] f studie (u)
assiduité [état mental] f nitälskan
application [état mental] f verkställighet
absorption [concentration] f absorption (u)
considération [concentration] f betraktande {n}
curiosité [concentration] f kuriosum
exactitude [concentration] f noggrannhet (u)
observation [concentration] f fågelskådning (n)
intérêt [concentration] m deltagande {n}
circonspection [concentration] f varsamhet (u)
érection [raideur] f erektion (u)