Söktermen tråkig har 34 resultat
SV Svenska FR Franska
tråkig (a) [ointressant] peu intéressant (a) [ointressant]
tråkig (a) [deprimerande] navrant (a) [deprimerande]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] gourde (adj) {f} [lifeless, dull, or banal]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] niais (adj) {m} [lifeless, dull, or banal]
tråkig (o) [situation] dommage (o) {m} [situation]
SV Svenska FR Franska
tråkig (n v) [a difficult, unpleasant, or routine task] corvée (n v) {f} [a difficult, unpleasant, or routine task]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] inintéressant (adj) [lifeless, dull, or banal]
tråkig (a) [ointressant] inintéressant (a) [ointressant]
tråkig (a) [ointressant] endormant (a) [ointressant]
tråkig (a) [deprimerande] déprimant (a) [deprimerande]
tråkig (n adj) [inciting boredom] ennuyeuse (n adj) [inciting boredom]
tråkig (adj v) [boring] barbant (adj v) [boring]
tråkig (n adj) [inciting boredom] barbant (n adj) [inciting boredom]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] couillon (adj) [lifeless, dull, or banal]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] cucul (adj) [lifeless, dull, or banal] (adj)
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] cucul-la-praline (adj) [lifeless, dull, or banal] (adj)
tråkig (n adj) [inciting boredom] ennuyante (n adj) [inciting boredom] (n adj)
tråkig (a) [ointressant] ennuyant (a) [ointressant]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] bête (adj) {f} [lifeless, dull, or banal]
tråkig (a) [deprimerande] rebutant (a) [deprimerande]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] amorphe (adj) [lifeless, dull, or banal]
tråkig (adj n v) [dreary, gloomy] gris (adj n v) [dreary, gloomy] (informal)
tråkig (adj v) [boring] ennuyeux (adj v) [boring]
tråkig (n adj) [inciting boredom] ennuyeux (n adj) [inciting boredom]
tråkig (a) [ointressant] ennuyeux (a) [ointressant]
tråkig (n adj) [inciting boredom] ennuyant (n adj) [inciting boredom]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] insignifiant (adj) [lifeless, dull, or banal]
tråkig (n v) [a difficult, unpleasant, or routine task] tâche (n v) {f} [a difficult, unpleasant, or routine task]
tråkig (a) [deprimerande] décourageant (a) [deprimerande]
tråkig (a) [deprimerande] démoralisant (a) [deprimerande]
tråkig (o) [situation] fâcheux (o) {m} [situation]
tråkig (o) [situation] regrettable (o) [situation]
tråkig (a) [deprimerande] désespérant (a) [deprimerande]
tråkig (adj) [lifeless, dull, or banal] terne (adj) [lifeless, dull, or banal]
SV Synonymer för tråkig FR Översättningar
enformig [tröttsam] triviel (adj)
långtråkig [tröttsam] triviel (adj)
tjatig [tröttsam] triviel (adj)
olycklig [sorglig] ulykkelig (adj n)
bitter [sorglig] forbitret (adj n)
hemsk [sorglig] frygtelig (adj)
torr [långtråkig] tør
sorglig [ledsam] sørgelig (adj int n)
grå [ledsam] grå
svår [benig] vanskelig (adj)
tam [fadd] tam (adj v)
matt [fadd] mat (adj v)
mörk [grådaskig] mørk
grumlig [grådaskig] grumset
ledsam [förarglig] sørgelig (adj int n)
fadd [likgiltig] smagløs (adj)
steril [förslöande] steril (adj)
slät [jämnstruken] jævn (adj v adv n)
vanlig [vardaglig] sædvanlig
timid [färglös] frygtsom (adj)