Söktermen tyrannie har 2 resultat
Hoppa till
FR Franska SV Svenska
tyrannie (n) [conduite] {f} tyranni (n) {n} [conduite]
tyrannie (n) [politique] {f} tyranni (n) {n} [politique]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för tyrannie SV Översättningar
despotisme [dictature] m despotism
autocratie [dictature] f envälde {n}
totalitarisme [dictature] m totalitarism (u)
autoritarisme [dictature] m auktoritärt system {n}
absolutisme [dictature] m despotism
arbitraire [despotisme] slumpartad
dictature [absolutisme] f diktatur (u)
empire [autorité] m imperium {n}
pouvoir [autorité] m kunna
puissance [autorité] f effekt (u)
souveraineté [autorité] f suveränitet (u)
règne [autorité] m styre {n}
loi [autorité] f lag (u)
domination [autorité] f herravälde {n}
emprise [domination] träldom (u)
ascendant [domination] m herravälde {n}
influence [domination] f inflytande {n}
joug [effet] m ok (u)
oppression [effet] f förtryck {n}
servitude [influence] f slaveri {n}