Söktermen vad har 23 resultat
SV Svenska FR Franska
vad (n) [anatomy: back of the leg below the knee] {n} mollet (n) {m} [anatomy: back of the leg below the knee]
vad (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] {n} qu'est-ce qui (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] (pronoun adv int determiner)
vad (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] {n} qu'est-ce que (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] (pronoun adv int determiner)
vad (n v) [fishing net] {n} seine (n v) [fishing net]
vad (n) [hasardspel] {n} pari (n) {m} [hasardspel]
SV Svenska FR Franska
vad (n v) [a wager] {n} pari (n v) {m} [a wager]
vad (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] {n} quoi (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun]
vad {n} quoi
vad (pronoun adv int determiner) [such] {n} quelle (pronoun adv int determiner) [such]
vad (pronoun adv int determiner) [such] {n} quel (pronoun adv int determiner) [such]
vad (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] {n} quel (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun]
vad {n} quel
vad (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun] {n} que (pronoun adv int determiner) [interrogative pronoun]
vad (n) [dokument] {n} intimation (n) {f} [dokument]
vad (n) [dokument] {n} mémoire d'appel (n) {m} [dokument]
vad (n) [dokument] {n} mémoire d'opposition (n) {m} [dokument]
vad {n} gué {m}
vad (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that] {n} ce que (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that]
vad (o) [relativt pron. - objekt - sg.] {n} ce que (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
vad (o) [interrogativt pronomen] {n} ce que (o) [interrogativt pronomen]
vad (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that] {n} ce qui (pronoun adv int determiner) [that which; those that; the thing that]
vad (o) [relativt pron. - objekt - sg.] {n} que (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
vad (o) [interrogativt pronomen] {n} que (o) [interrogativt pronomen]
SV Synonymer för vad FR Översättningar
besvär [vädjande] n zorluk
övergångsställe [vadställe] n yaya geçidi
passage [vadställe] (u transit
spel [hasard] n oyun
hålla [slå vad] taşımak
sätta [slå vad] ayarlamak
hur [så] nasıl
vem [vad för en] kim
vilken [vad för en] hangi