Söktermen vara har 29 resultat
SVSvenskaFRFranska
vara(v)[plats] être(v){m}[plats]
vara(v n)[to be composed (of)] se composer(v n)[to be composed (of)]
vara(v n)[to be composed (of)] consister(v n)[to be composed (of)]
vara(v)[to be necessary] incomber(v)[to be necessary]
vara(v)[elliptical form of "be here", or similar] venir(v)[elliptical form of "be here", or similar]
SVSvenskaFRFranska
vara(v)[medicin] suppurer(v)[medicin]
vara(v)[fortsättning] durer(v)[fortsättning]
vara(v)[plats] exister(v)[plats]
vara(v)[filosofi] exister(v)[filosofi]
vara(v)[allmän] exister(v)[allmän]
vara(v)[elliptical form of "be here", or similar] aller(v)[elliptical form of "be here", or similar]
vara(v)[used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominative] être(v){m}[used to indicate that the subject plays the role of the predicate nominative]
vara(v)[used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase] être(v){m}[used to indicate that the subject has the qualities described by a noun or noun phrase]
vara(v)[used to indicate that the subject and object are the same] être(v){m}[used to indicate that the subject and object are the same]
vara(n)[that which is produced, traded, bought or sold] biens(n)[that which is produced, traded, bought or sold](mp)
vara(v)[occur, take place] être(v){m}[occur, take place]
vara(v)[occupy a place] être(v){m}[occupy a place]
vara(v)[filosofi] être(v){m}[filosofi]
vara(v)[allmän] être(v){m}[allmän]
vara être{m}
vara(v)[plats] se trouver(v)[plats]
vara(v)[filosofi] se trouver(v)[filosofi]
vara(v)[allmän] se trouver(v)[allmän]
vara(v)[used to indicate weather, air quality, or the like] faire(v)[used to indicate weather, air quality, or the like]
vara(v)[used to indicate that the values on either side of an equation are the same] faire(v)[used to indicate that the values on either side of an equation are the same]
vara(v)[tid] se prolonger(v)[tid]
vara(v)[tid] continuer(v)[tid]
vara(v)[(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs] avoir(v){m}[(archaic) used to form the perfect aspect with certain intransitive verbs]
SVSynonymer för varaFRÖversättningar
situation[existens](usituation{f}
liv[existens]nvie(f] de famille [f)
förhållanden[existens]nétat{m}
värld[existens](uterre{f}
varelse[existens](uêtre{m}
tillvaro[existens](uexistence{f}
befinna sig[uppehålla sig]se situer
vistas[uppehålla sig]rester
finnas[uppehålla sig]y avoir
bo[uppehålla sig]résider
stanna[uppehålla sig]s'arrêter
uppehålla[uppehålla sig]porter
förbli[vara bestående]durer
stå sig[vara bestående]faire de l'usage
hålla sig[vara bestående]conserver
stå fast[vara bestående]être d'aplomb
existera[vara bestående]exister
kvarstå[vara bestående]rester
fortfara[vara bestående]continuer de
bestå[vara bestående]réussir
FRFranskaSVSvenska
Vara Vara kommun