Söktermen vers har 15 resultat
SVSvenskaFRFranska
vers(n v)[poetic form with regular meter and a fixed rhyme scheme](u) vers(n v){m}[poetic form with regular meter and a fixed rhyme scheme]
vers(n v)[one of several similar units of a song, consisting of several lines, generally rhymed](u) couplet(n v){m}[one of several similar units of a song, consisting of several lines, generally rhymed]
SVSynonymer för versFRÖversättningar
rim[dikt]nrima{f}
ode[dikt]noda{f}
sång[dikt](ureclamo{m}
visa[dikt]canción{f}
ballad[dikt](ubalada{f}
sonett[dikt](usoneto{m}
poem[dikt]npoema{m}
poesi[lyrik](upoesía{f}
repris[omkväde](urepetir
dikt[poem](uoda{f}
epos[poem]nepopeya{f}
linje[versrad](ulista{f}
tryta[sjunga på sista versen]no alcanzar
FRFranskaSVSvenska
vers(prep adj)[in the direction of]{m} till(prep adj)[in the direction of]
vers(o)[général]{m} mot(o)[général]
vers(prep adj)[in the direction of]{m} mot(prep adj)[in the direction of]
vers(o)[position]{m} mot(o)[position]
vers(o)[temps]{m} mot(o)[temps]
vers(o)[temps]{m} omkring(o)[temps]
vers(o)[temps]{m}(o)[temps]
vers(o)[position]{m} åt(o)[position]
vers(adv prep adj n v)[toward the top]{m} uppåt(adv prep adj n v)[toward the top]
vers(o)[temps]{m} vid(o)[temps]
vers(o)[temps]{m} framemot(o)[temps]
vers(n adj adv)[towards the west]{m} västerut(n adj adv)[towards the west]
vers(n v)[poetic form with regular meter and a fixed rhyme scheme]{m} vers(n v)[poetic form with regular meter and a fixed rhyme scheme](u)

Franska Svenska översättingar

FRSynonymer för versSVÖversättningar
pour[direction]za
derrière[lieu]mdupa{f}
contre[lieu]przeciwko(siehe przeciw)
après[lieu]potem
entre[en]pośród
parmi[en]pośród
sur[en]od(Prp.)
de[en]od(Prp.)
verset[poésie]mwerset(n v)
rythme[poésie]mrytm{m}
à peu près[environ]mniej więcej