Söktermen vraiment har 56 resultat
FR Franska SV Svenska
vraiment (o) [exclamation] minsann (o) [exclamation]
vraiment (o) [modificatif] sant (o) [modificatif]
vraiment (o) [véritablement] sant (o) [véritablement]
vraiment (o) [conviction] säker (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] säkert (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] med visshet (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] självklart (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] definitivt (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] gärna (o) [conviction]
vraiment (o) [intensif] hemskt (o) [intensif]
vraiment (o) [doute] verkligt (o) [doute]
vraiment (o) [exclamation] verkligt (o) [exclamation]
vraiment (o) [modificatif] verkligt (o) [modificatif]
vraiment (o) [véritablement] verkligt (o) [véritablement]
vraiment (o) [général] sant (o) [général]
vraiment (o) [formel] minsann (o) [formel]
vraiment (o) [interjection] minsann (o) [interjection]
vraiment (o) [conviction] ja visst (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] ja då (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] övertygad (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] förvissad (o) [conviction]
vraiment (o) [général] sålunda (o) [général]
vraiment (o) [doute] jaså (o) [doute]
vraiment (o) [exclamation] jaså (o) [exclamation]
vraiment (o) [formel] jaså (o) [formel]
vraiment (o) [modificatif] jaså (o) [modificatif]
vraiment (o) [véritablement] jaså (o) [véritablement]
vraiment (adj adv) [truly] på riktigt (adj adv) [truly] (adj adv)
vraiment (o) [conviction] otvivelaktigt (o) [conviction]
vraiment (o) [doute] verkligen (o) [doute]
vraiment (o) [exclamation] verkligen (o) [exclamation]
vraiment (o) [formel] verkligen (o) [formel]
vraiment (o) [interjection] verkligen (o) [interjection]
vraiment (o) [modificatif] verkligen (o) [modificatif]
vraiment (o) [véritablement] verkligen (o) [véritablement]
vraiment (o) [conviction] faktiskt (o) [conviction]
vraiment (o) [formel] faktiskt (o) [formel]
vraiment (o) [interjection] faktiskt (o) [interjection]
vraiment (o) [conviction] riktigt (o) [conviction]
vraiment (o) [sincèrement] riktigt (o) [sincèrement]
vraiment (o) [conviction] absolut (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] säkerligen (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] verkligen (o) [conviction]
vraiment (o) [conviction] sannerligen (o) [conviction]
vraiment (o) [formel] sannerligen (o) [formel]
vraiment (o) [interjection] sannerligen (o) [interjection]
vraiment (o) [intensif] väldigt (o) [intensif]
vraiment (o) [sincèrement] uppriktigt (o) [sincèrement]
vraiment (o) [général] (o) [général]
vraiment (adv) [very] (adv) [very]
vraiment (conj adv adj int n) [very] (conj adv adj int n) [very]
vraiment (o) [conviction] bestämt (o) [conviction]
vraiment (o) [intensif] extremt (o) [intensif]
vraiment (o) [intensif] förfärligt (o) [intensif]
vraiment (o) [doute] sant (o) [doute]
vraiment (o) [exclamation] sant (o) [exclamation]

Franska Svenska översättingar