Söktermen कपोत har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
कपोत (kapot) duva (u)
कपोत (n) [bird of the pigeon and dove family Columbidae] (kapot) duva (n) [bird of the pigeon and dove family Columbidae] (u)