Söktermen चाहिए har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
चाहिए (cāhiē) måste
चाहिए (v n) [expressing obligation] (cāhiē) böra (v n) [expressing obligation]