Söktermen ज़ार har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
ज़ार {m} (zār) tsar (u)
ज़ार (n) [an emperor] {m} (zār) tsar (n) [an emperor] (u)