Söktermen टेबल टेनिस har 4 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
टेबल टेनिस (n) [game similar to tennis] bordtennis (n) [game similar to tennis] (u)
टेबल टेनिस (n) [game similar to tennis] pingpong (n) [game similar to tennis] (u)
टेबल टेनिस (n) [game similar to tennis] pingis (n) [game similar to tennis]
टेबल टेनिस Bordtennis

HI SV Översättningar för टेनिस

टेनिस (n) [sport played by two or four players with strung racquets] tennis (n) [sport played by two or four players with strung racquets] (u)
टेनिस Tennis