Söktermen तराज़ू har 12 resultat
HI Hindi SV Svenska
तराज़ू (n v) [device] {m} (tarāzū) våg (n v) [device] (u)
तराज़ू (n) [device for weighing goods for sale] {m} (tarāzū) våg (n) [device for weighing goods for sale] (u)
तराज़ू (n v) [scales] {m} (tarāzū) våg (n v) [scales] (u)
तराज़ू (n v) [device] {m} (tarāzū) vågskål (n v) [device]
तराज़ू (n) [device for weighing goods for sale] {m} (tarāzū) vågskål (n) [device for weighing goods for sale]
HI Hindi SV Svenska
तराज़ू (n v) [scales] {m} (tarāzū) vågskål (n v) [scales]
तराज़ू {m} (tarāzū) balansvåg
तराज़ू (n v) [device] {m} (tarāzū) balansvåg (n v) [device]
तराज़ू (n) [device for weighing goods for sale] {m} (tarāzū) balansvåg (n) [device for weighing goods for sale]
तराज़ू (n v) [scales] {m} (tarāzū) balansvåg (n v) [scales]
तराज़ू {m} (tarāzū) våg (u)
तराज़ू {m} (tarāzū) vågskål