Söktermen नहर सूएज़ har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
नहर सूएज़ (nahar sū'ēz) Suezkanalen
नहर सूएज़ (proper) [canal] (nahar sū'ēz) Suezkanalen (proper) [canal]

HI SV Översättningar för नहर

नहर (n v) [artificial waterway] (n v) kanal (n v) [artificial waterway] (u)