Söktermen फिर से कहना har 4 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
फिर से कहना (phir sē kahnā) repetera
फिर से कहना (v n) [do or say again] (phir sē kahnā) repetera (v n) [do or say again]
फिर से कहना (v n) [do or say again] (phir sē kahnā) upprepa (v n) [do or say again]
फिर से कहना (phir sē kahnā) upprepa

HI SV Översättningar för फिर

फिर (adv prep) [another time] (phir) igen (adv prep) [another time]
फिर (adv prep) [another time] (phir) ånyo (adv prep) [another time]
फिर (adv adj n) [soon afterward] (phir) sedan (adv adj n) [soon afterward]
फिर (adv prep) [another time] (phir) på nytt (adv prep) [another time]
फिर (adv prep) [another time] (phir) åter (adv prep) [another time]
फिर (adv adj n) [soon afterward] (phir) (adv adj n) [soon afterward]
फिर (phir) därpå
फिर (adv adj n) [soon afterward] (phir) därpå (adv adj n) [soon afterward]
फिर (adv adj n) [soon afterward] (phir) sen (adv adj n) [soon afterward]
फिर (adv prep) [another time] (phir) å nyo (adv prep) [another time]

HI SV Översättningar för से

HI SV Översättningar för कहना

कहना (kahnā) säga
कहना (n v) [to name or refer to] (kahnā) kalla (n v) [to name or refer to]