Söktermen बेंज़ीन har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
बेंज़ीन (benzīn) bensin (u)
बेंज़ीन (n) [motor fuel] (benzīn) bensin (n) [motor fuel] (u)