Söktermen बैंक har 3 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
बैंक (baiṅk) bank (u)
बैंक (n v) [institution] (baiṅk) bank (n v) [institution] (u)
बैंक (baiṅk) Bank