Söktermen यहूदी har 5 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
यहूदी ('yahūdī') jude (u)
यहूदी (adj n) [language] ('yahūdī') jiddisch (adj n) [language] (u)
यहूदी ('yahūdī') judisk
यहूदी ('yahūdī') Judar
यहूदी ('yahūdī') jiddisch (u)