Söktermen रोम har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
रोम (Rom) Rom (invariable)
रोम (proper) [city] (Rom) Rom (proper) [city] (invariable)