Söktermen सोफ़ा har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
सोफ़ा {m} (sofā) soffa (u)
सोफ़ा (n) [upholstered seat] {m} (sofā) soffa (n) [upholstered seat] (u)