Söktermen स्वच्छ har 6 resultat
HI Hindi SV Svenska
स्वच्छ ren
स्वच्छ (adj n v adv) [not dirty] ren (adj n v adv) [not dirty]
स्वच्छ (adj) [see-through, clear] genomskinlig (adj) [see-through, clear]
स्वच्छ transparent
स्वच्छ (adj) [see-through, clear] transparent (adj) [see-through, clear]