Söktermen हर दिन har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
हर दिन (adj adv n) [every day] (har din) dagligen (adj adv n) [every day]
हर दिन (har din) dagligt

HI SV Översättningar för हर

हर alla
हर (determiner n) [every] alla (determiner n) [every]
हर (determiner) [all of a countable group] varje (determiner) [all of a countable group]
हर (determiner n) [every] varje (determiner n) [every]
हर varje

HI SV Översättningar för दिन

दिन (n v) [period from midnight to the following midnight] {m} (din) dag (n v) [period from midnight to the following midnight] (u)
दिन {m} (din) dygn {n}
दिन (n v) [period from midnight to the following midnight] {m} (din) dygn (n v) {n} [period from midnight to the following midnight]
दिन {m} (din) dag (u)