Söktermen हर रोज़ har 2 resultat
Hoppa till
HI Hindi SV Svenska
हर रोज़ (adj adv n) [every day] (har roz) dagligen (adj adv n) [every day]
हर रोज़ (har roz) dagligt

HI SV Översättningar för हर

हर alla
हर (determiner n) [every] alla (determiner n) [every]
हर (determiner) [all of a countable group] varje (determiner) [all of a countable group]
हर (determiner n) [every] varje (determiner n) [every]
हर varje

HI SV Översättningar för रोज़

रोज़ (adj adv n) [every day] (roz) dagligen (adj adv n) [every day]
रोज़ (roz) dagligt