Söktermen återbäring har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
återbäring (n) [finance: a payment of money by a company to its shareholders] osztalék (n) [finance: a payment of money by a company to its shareholders] (n)
SV Synonymer för återbäring HU Översättningar
reduktion [nedsättning] (u kémiai redukció
gottgörelse [nedsättning] (u jótállás
procent [nedsättning] (u százalék
minskning [nedsättning] (u kémiai redukció
subvention [nedsättning] (u támogatás (állami)
rabatt [nedsättning] (u engedmény
utdelning [avkastning] (u eloszlás
arrende [avkastning] n lízing
ocker [avkastning] n uzsoráskodás (n)
ränta [avkastning] (u kamat
dividend [rabatt] (u osztalék (n)
tillägg [tantiem] n kiegészítő (adj n)
belöning [tantiem] (u jutalom (n v)