Söktermen användbar har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
användbar (adj) [having a practical or beneficial use] hasznos (adj) [having a practical or beneficial use]
användbar (adj) [capable of being used] használható (adj) [capable of being used] (adj)
SV Synonymer för användbar HU Översättningar
ändamålsenlig [lämplig] célszerű (adj n)
nyttig [lämplig] hasznos
fördelaktig [lämplig] előnyös (adj)
duglig [lämplig] rendben (adj adv int)
tacknämlig [lämplig] elfogadható (adj)
gynnsam [lämplig] szerencsés
god [passande]
lämplig [passande] illő (adj)
effektiv [duglig] célravezető (adj)
behändig [nyttig] sokoldalú (adj)
tillämplig [nyttig] megfelelő (adj)
praktisk [nyttig] kényelmes (adj n)
acceptabel [brukbar] elfogadható (adj)
ledig [omedelbart tillgänglig] üres
vuxen [meriterad] felnőtt
dynamisk [verkningsfull] dinamikus (adj n)
giltig [gällande] érvényes (adj)
vanlig [gällande] közönséges (adj)
bruklig [gällande] használható (adj)
rådande [allmänt rådande] aktuális (adj n)