Söktermen betoning har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
betoning (n v) [stronger articulation] (u) hangsúly (n v) [stronger articulation] (n v)
betoning (n v) [when speaking] (u) hangsúly (n v) [when speaking] (n v)
betoning (n v) [when speaking] (u) nyomaték (n v) [when speaking] (n v)
SV Synonymer för betoning HU Översättningar
accent [huvudton] (u accent
tryck [huvudton] n pressure
emfas [huvudton] (u accent
tonvikt [huvudton] (u accent
eftertryck [huvudvikt] n emphasis
vikt [huvudvikt] (u significance
betydelse [huvudvikt] (u significance
kärna [huvudvikt] crux
centrum [huvudvikt] n downtown
tyngdpunkt [huvudvikt] (u centre of gravity
accentuering [accent] (u accentuation
tonfall [accent] accent
intonering [accent] intonation
intensitet [eftertryck] (u intensity
iver [eftertryck] (u zeal (formal)
skärpa [eftertryck] (u exacerbate (formal)
aplomb [tonvikt] (u poise
förstärkning [understrykning] (u amplification