Söktermen dräkt har 6 resultat
SV Svenska HU Ungerska
dräkt (n v)[apparel](u) ruha (n v)[apparel]
dräkt (n v)[set of clothes appropriate for a particular occasion](u) ruha (n v)[set of clothes appropriate for a particular occasion]
dräkt (n v)[set of clothes appropriate for a particular occasion](u) öltözet (n v)[set of clothes appropriate for a particular occasion]
dräkt (n v)[long, loose outer garment](u) köpeny (n v)[long, loose outer garment](n v)
dräkt (n v)[long, loose outer garment](u) köntös (n v)[long, loose outer garment](n v)
SV Svenska HU Ungerska
dräkt (n v)[woman's dress](u) köntös (n v)[woman's dress](n v)
SV Synonymer för dräktHU Översättningar
klänning [klädsel] пла́тье (n v)
gala [klädsel] (u кукаре́кать (n v)
blåsa [klädsel] (u вы́дуть (v n)
toalett [klädsel] (u пла́тье (n v)
plagg [klädespersedel] предме́т одежды (n)
kläder [kostym] (p пла́тье (n v)
klädsel [kostym] (u пла́тье (n v)
form [klädnad] (u фигу́ра (n v)
hamn [klädnad] (u бухта (f)
hölje [klädnad] n оболо́чка (n v)
ensemble [tailormade] (u но́мер (adj adv n v)
dress [tailormade] пла́тье (n v)
uniform [mundering] (u фо́рма (n v)