Söktermen falla har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
fälla (n v) [device designed to catch or kill animals] (u) csapda (n v) [device designed to catch or kill animals] (n v)
SV Synonymer för falla HU Översättningar
droppa [rinna] dryppe (v n acronym)
trilla [rinna] falde
snubbla [ramla] snuble (n v)
störta [välta] omstyrte (v)
ebba ut [sjunka] ebbe ud (v n)
vila [lägga sig] hvile (n v)
lägga [lägga sig] kasse
kränga [stå snett] sælge
välta [ta överbalansen] omstyrte (v)
gå ned [sänka sig] gå ned (v n adj)
sänka [sänka sig] indfatte (v n adj)
segla [färdas under segel] flyve
flyga [virvla] flyve
driva [virvla] få til at arbejde (n v)
gå i stöpet [misslyckas] ebbe ud (v n)
spricka [misslyckas] sprække (n v)
gulna [torka bort] gulne (adj n v)
[torka bort] ophøre (v)
ligga [hänga] være
strömma [skvala] strømme