Söktermen gottgörelse har 2 resultat
Hoppa till
SV Synonymer för gottgörelse HU Översättningar
pris [utbetalning] n ár
avgift [utbetalning] (u illeték
lön [utbetalning] (u bér (n v)
arvode [utbetalning] n díj
ersättning [utbetalning] (u helyettesítés
belöning [ersättning] (u jutalom (n v)
tillägg [belöning] n kiegészítő (adj n)
vederlag [agentarvode] n díj
procent [agentarvode] (u százalék
reduktion [nedsättning] (u kémiai redukció
återbäring [nedsättning] osztalék (n)
minskning [nedsättning] (u kémiai redukció
subvention [nedsättning] (u támogatás (állami)
rabatt [nedsättning] (u engedmény
förnyelse [lagning] (u regeneráció
reparation [lagning] (u javítás (n v)
kompensation [skadestånd] (u kártérítés
skadeersättning [skadestånd] (u kártalanítás
rehabilitering [upprättelse] (u rehabilitáció
återupprättelse [upprättelse] rehabilitáció