Söktermen kungörelse har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
kungörelse (u) értesítés
SV Synonymer för kungörelse HU Översättningar
förordning [påbud] (u szabályozás
lag [påbud] (u törvény
upplysning [information] (u megvilágosodás (n)
uppgift [information] (u funkció
rapport [information] (u jelentés
nyhet [information] (u újság
delgivning [information] értesítés
resolution [avgörande] határozat
dekret [avgörande] n végrehajtási utasítás
överenskommelse [avgörande] (u megállapodás
dom [avgörande] (u ők
beslut [avgörande] (u döntés
deklaration [meddelande] (u adóbevallás (n)
författning [meddelande] (u közigazgatási jog
annons [meddelande] (u reklám
program [tillkännagivande] n program
befallning [förordning] (u utasítás
order [förordning] (up parancs
skylt [anslag] tábla (n v)
information [anmälning] (u tájékoztatás