Söktermen lätta har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
lätta (n v) [To provide or serve as a remedy for] orvosol (n v) [To provide or serve as a remedy for] (n v)
SV Synonymer för lätta HU Översättningar
lösa [frigöra] solve
lösgöra [frigöra] extricate
lossa [frigöra] loosen
fria [frigöra] propose
fritaga [frigöra] acquit (law)
rädda [frigöra] fearing
frälsa [frigöra] save (formal)
avbörda [frigöra] unburden (formal)
avlasta [frigöra] unload
befria [frigöra] enfranchise
mildra [lindra] alleviate
stilla [lindra] calm
lugna [lindra] pacify
avhjälpa [lindra] remedy
dämpa [lindra] cushion
trösta [lindra] solace (literature)
underlätta [lindra] facilitate
jämna vägen för [lindra] facilitate
lyfta [göra lättare] elevate
höja [göra lättare] turn up