Söktermen nyttig har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
nyttig (adj) [having a practical or beneficial use] hasznos (adj) [having a practical or beneficial use]
SV Synonymer för nyttig HU Översättningar
användbar [lämplig] hasznos
ändamålsenlig [lämplig] célszerű (adj n)
fördelaktig [lämplig] előnyös (adj)
duglig [lämplig] rendben (adj adv int)
tacknämlig [lämplig] elfogadható (adj)
gynnsam [lämplig] szerencsés
god [passande]
lämplig [passande] illő (adj)
fet [stärkande] kövér
stark [stärkande] erős
bastant [stärkande] termetes (adj)
värdefull [fördelaktig] értékes
effektiv [duglig] célravezető (adj)
sund [välgörande] n ép (adj int n v)
frisk [välgörande] egészség
klok [rekommendabel] eszes
tillämplig [brukbar] megfelelő (adj)
acceptabel [brukbar] elfogadható (adj)
praktisk [brukbar] kényelmes (adj n)
försiktig [förtänksam] óvatos (adj)