Söktermen redogörelse har ett resultat
Hoppa till
SVSvenskaHUUngerska
redogörelse(n v)[a statement in general of reasons, causes, grounds, etc.](u) beszámoló(n v)[a statement in general of reasons, causes, grounds, etc.](n v)
SVSynonymer för redogörelseHUÖversättningar
beskrivning[skildring](uleírás
rapport[skildring](ujelentés
berättelse[skildring](uhistória
redovisning[utläggning](ubeszámoló(n v)
sammandrag[utläggning]nösszegzés
utlåtande[utläggning]vélemény
översikt[utläggning](uhonlap térkép(n)
föredragningslista[minnesanteckningar](unapirend(n)
förklaring[redovisning](umagyarázat(n)
räkenskap[redovisning](ukönyvelés
tabell[översikt](utáblázat
schema[översikt]beosztás
plan[översikt](uterv
spalt[artikel](uhasáb(n)
dagbok[artikel](unapló
krönika[artikel](ukrónika(n v)
kungörelse[daglig rapport](uértesítés
variant[anteckning](uvariáns(adj n)
tolkning[anteckning](ufordítás
kartläggning[betänkande](utérképezés