Söktermen skicka har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
skicka (v) [make something go somewhere] küld (v) [make something go somewhere]
SV Synonymer för skicka HU Översättningar
telegrafera [sända] wire
expediera [avsända] attend to
avfärda [avsända] dispatch
föra [anskaffa] convey (formal)
furnera [anskaffa] furnish
sända [anskaffa] send
avlämna [anskaffa] deliver
lämna [anskaffa] ditch (informal)
avge [anskaffa] give off
prestera [anskaffa] preform
leverera [anskaffa] supply
ordna [foga] put in order
bestämma [foga] determine
uppföra sig [skicka sig] behave
uppträda [skicka sig] perform
bete sig [skicka sig] carry on
foga sig [skicka sig] submit to
anpassa sig [skicka sig] adjust
förordna [vidta anstalter] ordain
styra [vidta anstalter] steer