Söktermen skuld har 8 resultat
SVSvenskaHUUngerska
skuld(n v)[responsibility for wrongdoing](u) bűn(n v)[responsibility for wrongdoing]
skuld(n)[money that one person or entity owes or is required to pay to another](u) adósság(n)[money that one person or entity owes or is required to pay to another]
skuld(n)[state or condition of owing something to another](u) adósság(n)[state or condition of owing something to another]
skuld(n)[action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another](u) tartozás(n)[action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another]
skuld(n)[money that one person or entity owes or is required to pay to another](u) tartozás(n)[money that one person or entity owes or is required to pay to another]
SVSvenskaHUUngerska
skuld(n)[state or condition of owing something to another](u) tartozás(n)[state or condition of owing something to another]
skuld(n)[action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another](u) kötelezettség(n)[action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another](n)
skuld(n v)[awareness of having done wrong](u) bűntudat(n v)[awareness of having done wrong](n v)
SVSynonymer för skuldHUÖversättningar
överskott[behållning på ett konto]noverschot{n}
rest[behållning på ett konto](urest{m}
behållning[behållning på ett konto]vrucht{m}
saldo[behållning på ett konto]nsaldo{n}
ansvar[fel]nverantwoordelijkheid{f}
orsak[fel](uaanleiding{f}
lån[gäld]ntijdelijk gebruik{n}
räkning[gäld](urekening{f}
orätt[överträdelse](uverkeerd
synd[överträdelse]zonde{m}
grund[skäl](uondergrond{m}
argument[skäl]nreden{m}
motiv[skäl]nreden{m}
tillfälle[skäl]ngelegenheid{f}
stöd[skäl]nbijstand{m}
garanti[ansvarighet](ugarantie{f}
säkerhet[ansvarighet](upand
borgen[ansvarighet]nborgtocht{m}
fel[förvållande]nonjuistheid{f}
gäld[skuld]schulden(mp/fp)