Söktermen vesz har 6 resultat
HU Ungerska SV Svenska
vesz (n v) [radio term] motta (n v) [radio term]
vesz (v n) [to obtain something with money] köpa (v n) [to obtain something with money]
vesz (v n) [to grab and move to oneself] föra (v n) [to grab and move to oneself]
vesz (v n) [to grab and move to oneself] ta (v n) [to grab and move to oneself]
vesz (n v) [radio term] mottaga (n v) [radio term]
HU Ungerska SV Svenska
vesz (int v) [received] uppfattat (int v) [received]