Söktermen vid har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska HU Ungerska
vid (adj adv n) [having a large physical extent from side to side] széles (adj adv n) [having a large physical extent from side to side]
SV Synonymer för vid HU Översättningar
rymlig [rum sjö] espacioso
öppen [rum sjö] abierto {m}
rum [rum sjö] n cámara {f}
vidsträckt [stor] vasto
utsträckt [stor] extendido
omfattande [stor] exhaustivo
omfångsrik [stor] masiva
voluminös [stor] masiva
spatiös [stor] espacioso
bekväm [stor] confortable
bred [omfångsrik] amplia (adj adv n)
riklig [omfångsrik] abundante
dryg [omfångsrik] vanidoso
skrymmande [omfångsrik] voluminoso
stor [omfångsrik] Grande (adj int n adv)
utbredd [vidsträckt] extendido
vidlyftig [vidsträckt] total {m}
bredvid [intill] al lado de
nära [intill] fomentar
utmed [intill] por