Söktermen ytlig har 7 resultat
SV Svenska HU Ungerska
ytlig (adj n v) [having little depth and significantly less deep than wide] lapos (adj n v) [having little depth and significantly less deep than wide] (adj n v)
ytlig (adj n v) [extending not far downward] sekély (adj n v) [extending not far downward] (adj n v)
ytlig (adj n v) [having little depth and significantly less deep than wide] sekély (adj n v) [having little depth and significantly less deep than wide] (adj n v)
ytlig (adj n v) [concerned mainly with superficial matters] sekélyes (adj n v) [concerned mainly with superficial matters] (adj n v)
ytlig (adj n v) [lacking interest or substance] felszínes (adj n v) [lacking interest or substance] (adj n v)
SV Svenska HU Ungerska
ytlig (adj n) [shallow, lacking substance] felszínes (adj n) [shallow, lacking substance] (adj n v)
ytlig (adj n v) [lacking interest or substance] felületes (adj n v) [lacking interest or substance] (adj n v)
SV Synonymer för ytlig HU Översättningar
lätt [sorglös] nem
ljum [kallsinnig] lunken
ointresserad [kallsinnig] uinteresseret (adj)
opålitlig [hållningslös] upålidelig (adj)
osäker [slarvigt hopkommen] dobbelttydig (adj)
hafsig [slarvigt hopkommen] forhastet (adj adv)
bekymmerslös [försumlig] ubekymret
onaturlig [låtsad] unaturlig (adj)
fåfäng [låtsad] nytteløs (adj)
tråkig [fadd] kedelig
grund [fadd] (u fundament (n)
vulgär [fadd] gemen (adj)
hänsynslös [nonchalant] skånselsløs (adj)
syndig [jordisk] syndig (adj)
gudlös [jordisk] gudløs (adj)
världslig [jordisk] verdslig (adj n)
tom [flärdfull] tom
tvetydig [lättfärdig] dobbelttydig (adj)
kvick [snabb] hurtig
plötslig [snabb] pludselig