Söktermen övervägande har 16 resultat
SV Svenska IT Italienska
övervägande (n) [beslut] {n} riflessione (n) {f} [beslut]
övervägande (n) [tanke] {n} riflessione (n) {f} [tanke]
övervägande (n) [beslut] {n} considerazione (n) {f} [beslut]
övervägande (n) [tanke] {n} considerazione (n) {f} [tanke]
övervägande (n) [beslut] {n} riguardo (n) {m} [beslut]
SV Svenska IT Italienska
övervägande (n) [tanke] {n} riguardo (n) {m} [tanke]
övervägande (a) [förhärskande] {n} principale (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} principale (a) [vikt]
övervägande (a) [förhärskande] {n} preponderante (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} preponderante (a) [vikt]
övervägande (a) [förhärskande] {n} predominante (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} predominante (a) [vikt]
övervägande (a) [förhärskande] {n} prevalente (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} prevalente (a) [vikt]
övervägande (o) [allmän] {n} prevalentemente (o) [allmän]
övervägande (o) [allmän] {n} in prevalenza (o) [allmän]
SV Synonymer för övervägande IT Översättningar
behärskning [fattning] imperturbabilità
reflektion [fattning] riflessione {f}
medvetande [fattning] coscienza {f}
förstånd [fattning] n senso {m}
lugn [fattning] n serenità {f}
balans [fattning] (u bilancio {m}
allvar [fattning] n serietà {f}
beaktande [dröjsmål] n prudenza {f}
tvekan [dröjsmål] (invariable dubbio {m}
reflexion [prövning] (u riflessione {f}
rådande [förhärskande] esistente
dominerande [förhärskande] dominante
betänka [ta under övervägande] contemplare
tänka igenom [ta under övervägande] riflettere su
tänka över [ta under övervägande] cogitare
företrädesvis [mest] principalmente
huvudsakligen [mest] principalmente
särskilt [mest] specialmente
betraktelse [begrundan] predica
eftersinnande [begrundan] pensoso