Söktermen bearbeta har 7 resultat
SVSvenskaITItalienska
bearbeta(v)[gruvarbete]
 • bearbetad
estrarre(v)[gruvarbete]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
bearbeta(v)[gruvarbete]
 • bearbetad
scavare(v)[gruvarbete]
 • scavando
 • avrai scavato
 • avranno scavato
bearbeta(v)[journalism]
 • bearbetad
redigere(v)[journalism]
 • redigendo
 • avrai redatto
 • avranno redatto
bearbeta(n v)[to change a text, or a document]
 • bearbetad
redigere(n v)[to change a text, or a document]
 • redigendo
 • avrai redatto
 • avranno redatto
bearbeta(n v)[to change a text, or a document]
 • bearbetad
elaborare(n v)[to change a text, or a document]
 • elaborando
 • avrai elaborato
 • avranno elaborato
SVSvenskaITItalienska
bearbeta(v)[journalism]
 • bearbetad
rivedere(v)[journalism]
 • rivedendo
 • avrai rivisto
 • avranno rivisto
bearbeta(v)[journalism] preparare per la pubblicazione(v)[journalism]
SVSynonymer för bearbetaITÖversättningar
tvätta[granska](xǐ)
beröra[hantera]接觸
leda[fiffla]引導(n v)
redigera[utforma]編輯
göra[bilda](zuò)
samla[anställa]收集(shōují)
inleda[göra i ordning]開始