Söktermen creare una zona per har ett resultat
Hoppa till
ITItalienskaSVSvenska
creare una zona per(v)[regione] zonplanera för(v)[regione]

ITSVÖversättningar för creare

creare(v)[effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
vålla(v)[effettuare]
 • vållad
creare(v)[effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
förorsaka(v)[effettuare]
 • förorsakad
creare(v)[effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
framkalla(v)[effettuare]
 • framkallad
creare(v)[effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
orsaka(v)[effettuare]
 • orsakad
creare(v)[effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
frambringa(v)[effettuare]
 • frambringad
creare(v)[to make up; to compose; to form]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
utgöra(v)[to make up; to compose; to form]
 • utgjord
creare(v)[abbigliamento] göra utkast till(v)[abbigliamento]
creare(v)[generale]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
skapa(v)[generale]
 • skapad
creare(v adj)[to put into existence]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
skapa(v adj)[to put into existence]
 • skapad

ITSVÖversättningar för una

una(a)[determinante indefinito] något(a)[determinante indefinito]
una(a)[generale] något(a)[generale]
una(o)[articolo indeterminativo] en(o)[articolo indeterminativo]
una(a)[determinante indefinito] en(a)[determinante indefinito]
una(a)[generale] en(a)[generale]
una(conj n prep)[indefinite article] en(conj n prep)[indefinite article]
una(a)[determinante indefinito] en viss(a)[determinante indefinito]
una(a)[generale] en viss(a)[generale]
una(o)[articolo indeterminativo] ett(o)[articolo indeterminativo]
una(a)[determinante indefinito] ett(a)[determinante indefinito]

ITSVÖversättningar för zona

zona(n v)[location or area]{f} plats(n v)[location or area](u)
zona(n v)[geographical region]{f} bälte(n v){n}[geographical region]
zona(n v)[location or area]{f} ställe(n v){n}[location or area]

ITSVÖversättningar för per

per(conj prep)[because of] för(conj prep)[because of]
per(conj prep)[directed at, intended to belong to] för(conj prep)[directed at, intended to belong to]
per(prep adj)[for the purpose of] för(prep adj)[for the purpose of]
per(o)[generale] för(o)[generale]
per(o)[preposizione] för(o)[preposizione]
per(o)[ragione] för(o)[ragione]
per(prep adv adj n)[indicates a rule followed] efter(prep adv adj n)[indicates a rule followed]
per(o)[ragione](o)[ragione]
per(prep adj)[for the purpose of] till(prep adj)[for the purpose of]
per(o)[generale] till(o)[generale]