Söktermen creare una zona per har ett resultat
Hoppa till
IT Italienska SV Svenska
creare una zona per (v) [regione] zonplanera för (v) [regione]

IT SV Översättningar för creare

creare (v) [effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
vålla (v) [effettuare]
 • vållad
creare (v) [effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
förorsaka (v) [effettuare]
 • förorsakad
creare (v) [effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
framkalla (v) [effettuare]
 • framkallad
creare (v) [effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
orsaka (v) [effettuare]
 • orsakad
creare (v) [effettuare]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
frambringa (v) [effettuare]
 • frambringad
creare (v) [to make up; to compose; to form]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
utgöra (v) [to make up; to compose; to form]
 • utgjord
creare (v) [abbigliamento] göra utkast till (v) [abbigliamento]
creare (v) [generale]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
skapa (v) [generale]
 • skapad
creare (v adj) [to put into existence]
 • creando
 • avrai creato
 • avranno creato
skapa (v adj) [to put into existence]
 • skapad

IT SV Översättningar för una

una (a) [determinante indefinito] något (a) [determinante indefinito]
una (a) [generale] något (a) [generale]
una (o) [articolo indeterminativo] en (o) [articolo indeterminativo]
una (a) [determinante indefinito] en (a) [determinante indefinito]
una (a) [generale] en (a) [generale]
una (conj n prep) [indefinite article] en (conj n prep) [indefinite article]
una (a) [determinante indefinito] en viss (a) [determinante indefinito]
una (a) [generale] en viss (a) [generale]
una (o) [articolo indeterminativo] ett (o) [articolo indeterminativo]
una (a) [determinante indefinito] ett (a) [determinante indefinito]

IT SV Översättningar för zona

zona (n v) [location or area] {f} plats (n v) [location or area] (u)
zona (n v) [geographical region] {f} bälte (n v) {n} [geographical region]
zona (n v) [location or area] {f} ställe (n v) {n} [location or area]

IT SV Översättningar för per

per (conj prep) [because of] för (conj prep) [because of]
per (conj prep) [directed at, intended to belong to] för (conj prep) [directed at, intended to belong to]
per (prep adj) [for the purpose of] för (prep adj) [for the purpose of]
per (o) [generale] för (o) [generale]
per (o) [preposizione] för (o) [preposizione]
per (o) [ragione] för (o) [ragione]
per (prep adv adj n) [indicates a rule followed] efter (prep adv adj n) [indicates a rule followed]
per (o) [ragione] (o) [ragione]
per (prep adj) [for the purpose of] till (prep adj) [for the purpose of]
per (o) [generale] till (o) [generale]